Транспорт и Екология

РЕШЕНИЕ № 950 от 30.09.2010 година

Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 950, протокол № 44 от 30.09.2010 год. на Общински съвет гр. Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване и изграждане на нов МчТП за захранване на обекти „Жилищни сгради" в поземлени имоти с кадастрални №№: 103027, 103028, 103029, 103030 103031, местност „Тумбите", землище с.Малка Верея, общ.Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални № 103009 и 000111, представляващи селскостопански, горски, ведомствени пътища – общинска публична собственост; ПИ № 000108, представляващ нелесопригодна площ-дървесна разстителност(земя по чл.19 от ЗСПЗЗ) – стопанисвана от Общината; ПИ №№ 103031, 103032, 103007, 103008 и 103005 – собственост на физически лица. Проекта се намира в сградата на общината ет.8, стая 806.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" – бр.93 от 26.11.2010 г, решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-3253/01.12.2010 година на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на парцеларен план за изграждане на външно ел. захранване на ПИ 009044 , местност „Балаклийски път", землище село Лясково, Община Стара Загора.

Четвъртък, 02 Декември 2010 13:00

Избор за "Спортист на 2010 година"

За пореден път Община Стара Загора организира традиционен избор за:

- "СПОРТИСТ на 2010 година"

 

Приемен ден на проф.Светлин Танчев

Стипендии за наши студенти в Кипър - Университета на Никозия

Среща за справяне с проблемите в Дом за възрастни с физически увреждания

Камхания за здравословно хранене сред учениците

Вторник, 30 Ноември 2010 14:18

Празник на рибата в с.Калояновец

 

Празник на рибата в с.Калояновец на 4 декември

Обществена дискусия за изграждането на депо за преработка на отпадъци

Понеделник, 29 Ноември 2010 19:58

Кампания за кръводаряване на 3 декември

Кампания за кръводаряване на 3 декември
Страница 653 от 681

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...