Транспорт и Екология

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-1937 от 19.07.2010 година на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ІІ общ и УПИ І 462 в кв. 40а, село Ракитница, община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 515.

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-1880 от 09.07.2010 година на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ХІV90 в кв. 13, село Лясково, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 519.

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-1882 от 09.07.2010 година на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ І232 в кв. 26, село Казанка, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 515.

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-1884 от 09.07.2010 година на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ І131, УПИ ІІ131, УПИ ІІІ131, УПИ ХVІІ130,131 и УПИ ХVІІІ130 в кв. 5, село Елхово, община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 519.


На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-1886 от 09.07.2010 година на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ХХ547 и УПИ ІV546 в кв. 15, село Остра могила, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 516

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-1885 от 23.06.2010 година на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за ПИ-220 "За озеленяване" в кв. 10 по плана на село Християново, община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 516.


На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-1883 от 09.07.2010 година на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ІV117 и УПИ ІІІ118 в кв. 5, село Малка Верея, община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 519.

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД 25-1859 от 02.07.2010 година на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на парцеларен план за изграждане на външно ел. захранване на ПИ № 001005, землище село Калояновец, Община Стара Загора.


ОБЯВЛЕНИЕ


В изпълнение на Решение № 867 по Протокол № 41 от заседание на Общински съвет – Стара Загора, проведено на 24.06.2010 година Община Стара Загора обявява конкурс за учредяване право на строеж за изграждане на многоетажна комплексна сграда с РЗП – не по малко от 2200 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 68850.518.383 по плана на град Стара Загора. Срещу отстъпеното право на строеж, инвеститорът се задължава да изгради и предостави в собственост на Общината обекти в новопостроената сграда в размер не по малко от 22 %.

1. Конкурсната документация се получава в Административния център в сградата на общината, гише № 6 на цена 100 лева.

2. Срок за подаване на предложенията до 17.00 часа на 18.08.2010 година.

3. Конкурсът ще се проведе на 19.08.2010 година от 10.00 часа в зала „Фоайе" на Община Стара Загора.

Кандидатите за участие могат да получат допълнителна информация на тел. 042/614 677.

Днес / 27 юли/ в Община Стара Загора стартира общественото обсъждане на Доклада по ОВОС на ивестиционно предложение „Изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците, обслужващо общини Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево”.
Страница 658 от 664

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...