Транспорт и Екология

РЕШЕНИЕ № 945 от 30.09.2010 година

Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 945, протокол № 44 от 30.09.2010 година на Общински съвет град Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 088020, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Баба юг", землище село Богомилово, община Стара Загора – собственост на Димо Иванов Чакалов. Подробният устройствен план се придружава от планове-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация, неразделна част от ПЗ. С Плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм(за жилищни нужди) – ниско свободно основно застрояване. Проекта се намира в сградата на общината етаж 5, стая 513.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" – бр.89 от 12.11.2010 г., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов

Вторник, 16 Ноември 2010 12:06

Предстоящи прояви на 17 ноември

Предстоящи прояви на 17 ноември /сряда/

Понеделник, 15 Ноември 2010 17:08

Среща на проф.Светлин Танчев с РДНСК

Среща на проф.Светлин Танчев с РДНСК-Стара Загора

Предстоящи събития в периода 15-20 ноември

Среща на проф.Светлин Танчев с Коалиция "Демократична Стара Загора"

Петък, 12 Ноември 2010 17:03

КУЛТУРЕН АФИШ 15- 20 ноември

 

КУЛТУРЕН АФИШ 15-20 ноември

Фолклорен празник на райската ябълка в с.Хрищени /на 14 ноември/

Кампания на МОС и МВР-Стара Загора на 13 и 14 ноември

 Концерт на студенти и преподаватели от НБУ в Художествена Галерия Стара Загора

Проф.Танчев откри МОЛ Галерия - Стара Загора
Страница 658 от 681

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...