Транспорт и Екология

Отваряне на оферти по проект на Община Стара Загора

За пети път - Нощ на музеите и галериите в Стара Загора

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-1935 от 19.07.2010 година на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: "Временни пътни връзки в землището на село Арнаутито при км 200+600 (198+267) за изграждане на участък от км 210+100 до км 241+900", който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 502.


На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-Д-576 от 05.07.2010 година на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ХV41 в кв. 12, село Лозен, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 519.


На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-1937 от 19.07.2010 година на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ІІ общ и УПИ І 462 в кв. 40а, село Ракитница, община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 515.

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-1880 от 09.07.2010 година на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ХІV90 в кв. 13, село Лясково, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 519.

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-1882 от 09.07.2010 година на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ І232 в кв. 26, село Казанка, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 515.

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-1884 от 09.07.2010 година на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ І131, УПИ ІІ131, УПИ ІІІ131, УПИ ХVІІ130,131 и УПИ ХVІІІ130 в кв. 5, село Елхово, община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 519.


На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-1886 от 09.07.2010 година на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ХХ547 и УПИ ІV546 в кв. 15, село Остра могила, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 516

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-1885 от 23.06.2010 година на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за ПИ-220 "За озеленяване" в кв. 10 по плана на село Християново, община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 516.

Страница 659 от 665

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...