Транспорт и Екология


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 2б във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП, Община Стара Загора приема оферти за извършване на строителен надзор на обект:
"Разширение на гробищен парк и изграждане на мемориална стена".

Необходимо е офертата да съдържа :
1. Данни за лицето, което прави предложението.
2. Предложение за изпълнение на изискванията към обекта.
3. Ценово предложение - цената да се представи за СМР в размер на 1 200 000 лв. с ДДС като крайна сума и като % от СМР.
4. Срок за изпълнение - срока на действие на договора за СМР.

Изисквания за участие:
Да се представи:
- Лиценз за оценяване съответствието на инвестиционни проекти или упражняване на строителен надзор.

Срок за представяне на офертите - 23.07.2010 година

Методика на оценяване - най- ниска предложена цена.

 

 

Днес /15 юли/ бе проведена среща между кметът на Община Стара Загора проф. Светлин Танчев и председателят на БАН акад. Никола Съботинов. На нея бяха дискутирани въпроси, свързани с възможността за сътрудничество между двете институции.

Ден на кмета се проведе днес в с.Дълбоки

Започнаха ремонти в общински училища и детски градини

Ново дарение получи РБ"Захарий Княжески"

превишение на нормата на озон във въздуха на Стара Загора

Понеделник, 12 Юли 2010 15:19

Прояви в периода 14-18 юли

предстоящи прояви в периода 14-18 юли 2010

На основание чл. 8 от Наредба за отличията и наградите на Община Стара Загора председателят на Общински съвет-Стара Загора Тенчо Руканов представя постъпилите предложения за Почетен гражданин на Стара Загора в нормативно установения срок. Това са проф. Иван Божков и Димитър Рачев.
Днес /9 юли/ в зала 2 на Община Стара Загора се състоя заседание на разширен експертен съвет по устройство на територията, който разгледа работния вариант на новия Общ устройствен план на Стара Загора. Новите и основни моменти в него бяха представени от доц. арх. Борислав Борисов, ръководител на проектанския колектив и директор на Национален център за устройство на територията - София.
Четвъртък, 08 Юли 2010 16:24

Правилници

 
 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора - приет с Решение № 220 от 31.03.2016 г.

 

Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Стара Загора - изм. с Решение № 1500 от 30.10.2014 г.

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора - изм. с Решение № 1081 от 30.01.2014 г.

 

Правилник за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Община Стара Загора - приет с Решение № 1046 от 16.12.2013 г.

 

Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия – град Стара Загора - приет с Решение № 526 от 20.12.2012 г.

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Стара Загора - изм. с Решение № 174 от 26.04.2012 г.

 

Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по туризъм - изм. с Решение № 173 от 26.04.2012 г.

 

Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора - изм. с Решение № 221 от 31.03.2016 г.

 

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора - приет с Решение № 302 от 27.11.2008 г.;/изм.с Решение №922 от 25.05.2017г./

 

Етичен кодекс за поведение и политически морал на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на Община Стара Загора-приет с Решение № 747 от 25.02.2010г.

pdfEтичен кодекс284.95 KB

Страница 661 от 665

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...