Транспорт и Екология

Ангел Николов Стоманярски - Началник отдел
Община Стара Загора, стая 503
Телефон (042) 614 833, 918 833
Електронна поща  a.stomaniarski@starazagora.bg 

 

Радостина Иванова Андонова - Старши експерт
Община Стара Загора, стая 503
Телефон (042) 614 833, 918 833
Електронна поща r.i.andonova@starazagora.bg

 

Нина Стефанова Желева - Главен експерт
Община Стара Загора, стая 504
Телефон (042) 614 834, 918 834
Електронна поща n.jeleva@starazagora.bg
Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2

 

Добрин Иванов Стоянов - Старши специалист
Община Стара Загора, стая 504
Телефон (042) 614 834, 918 834
Електронна поща  d.stoianov@starazagora.bg

 

Мария Райкова Грънчарова - Главен експерт
Община Стара Загора, стая 519
Телефон (042) 614 849, 918 849
Електронна поща m.grancharova@starazagora.bg 

 

Ралица Динкова Желязкова - Главен експерт
Община Стара Загора, стая 520
Телефон (042) 614 827, 918 827
Електронна поща  r.jeliazkova@starazagora.bg
Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2

 

Деница Николаева Дечева - Старши специалист
Община Стара Загора, стая 520
Телефон (042) 614 827, 918 827
Електронна поща  d.decheva@starazagora.bg 
 
Снежина Господинова Ортакчийска - Началник отдел
Община Стара Загора, стая 506
Телефон (042) 614 836, 918 836
Електронна поща s.ortakchiiska@starazagora.bg 
Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2 

 

Донка Петкова Паскалева - Старши специалист
Община Стара Загора, стая 501
Телефон (042) 614 831, 918 831
Електронна поща d.paskaleva@starazagora.bg
Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2

 

Магдалена Вълчева Танева - Старши специалист
Община Стара Загора, стая 507
Телефон (042) 614 837, 918 837
Електронна поща m.taneva@starazagora.bg 

 

Стоянка Тонева Недялкова - Старши специалист
Община Стара Загора, стая 507
Телефон (042) 614 824, 918 824
Електронна поща s.nedialkova@starazagora.bg 
Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2

 

Евгени Руменов Дойчев - Старши специалист
Община Стара Загора, стая 508
Телефон (042) 614 838, 918 838
Електронна поща e.doichev@starazagora.bg 

 

Донка Райкова Дюлгерова - Старши специалист
Община Стара Загора, стая 508
Телефон (042) 614 838, 918 838
Електронна поща d.dulgerova@starazagora.bg

 

Мария Манолова Струнджева - Главен експерт 
Община Стара Загора, стая 806
Телефон (042) 614 686, 918 686
Електронна поща  m.strundjeva@starazagora.bg

 

Десислава Тенчева Аврамова - Старши специалист 
Община Стара Загора, стая 806
Телефон (042) 614 686, 918 686
Електронна поща  d.avramova@starazagora.bg 
Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2 

 

Ангелина Стоянова Георгиева - Старши специалист
Община Стара Загора, стая 806
Телефон (042) 614 686, 918 686
Електронна поща  a.georgieva@starazagora.bg 
Понеделник, 25 Октомври 2010 09:05

Алексей Стоев се завръща с медалисти

Алексей Стоев се завръща с медалисти

Петък, 22 Октомври 2010 17:57

Културен афиш 25-31 октомври

КУЛТУРЕН АФИШ 25-31 октомври

Предстоящи прояви в периода 27 - 30 октомври

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-2856 от 21.10.2010 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване изменение на подробен устройствен план - План за застрояване за УПИ ХVІІІ-7082, УПИ ХVІ-6998 и УПИ ХVІІ-6999 от кв.327 по плана на град Стара Загора, като се установи устройствена зона Содо, за обществено и делово обслужване, високо свързано застрояване.

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-2825 от 18.10.2010 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 039025 и ПИ № 039003 от местност „Калето" в землището на село Ракитница, като в имотите се установи предимно производствена устройствена зона – Пп, за производствени и складови дейности, свободно ниско застрояване.

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-2846 от 19.10.2010 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ІІІ51, УПИ ІV949, УПИ VІ60 и УПИ VІІ59 в кв. 5, село Богомилово, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 519.

На основание чл. 128, ал. 1  от ЗУТ и Заповед № РД-25-2845 от 19.10.2010 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ХХV3911а и УПИ ХХVІ3911а в кв. 527а, по плана на град Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 515.

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-2844 от 19.10.2010 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ІІІ5591, УПИ ІV5592 и УПИ V5593 в кв. 267, по плана на град Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 515.

Страница 671 от 688

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...