Процедура по подбор на социални работници от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора

23 Юни 2017

Община Стара Загора в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, обявява процедура по подбор на социални работници от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора /ОЕПГ – Стара Загора/:

I. Работно място и обхват на дейността:

• Работно място: Стара Загора:
   o Обхват: общините Стара Загора, Раднево и Чирпан;
   o Брой социални работници: 2 (на пълен работен ден).

 
Необходми документи за участие в подбора:
• Заявление за участие в конкурс (по образец) - docxПриложение 1

• Документ за самоличност (копие)

• Документ за завършено висше образование по посочените специалности (копие)

• Професионална автобиография (по образец) - docxПриложение 2

• Копие от трудова книжка и/или служебна книжка и/или осигурителна книжка или друг официален документ, удостоверяващ трудовия стаж, професионалния опит и заеманите длъжности

• Декларация (по образец) - docxПриложение 3

• Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда (по образец) - docxПриложение 4

• Декларация по Закона за личните данни (по образец) - docxПриложение 5

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...