Процедура за набиране и подбор на персонал в изпълнени на проект „У дома, а не в дом" - детегледач и медицински специалист

17 Април 2015

 

Във връзка с изпълнени на проект „У дома, а не в дом", по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0078-С0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете", Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, община Стара Загора отново обявява процедура за набиране и подбор на персонал за следните длъжности:

 • Детегледач – 12 бр.
 • Медицински специалист - 4 бр.

pdfОбява224.94 KB 

 
Документи за кандидатстване
 • Заявление по образец – docПриложение 1206 KB
 • Копие на документ за самоличност
 • Автобиография
 • Свидетелство за съдимост
 • Копия на дипломи за завършено образование и придобита специалност
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит
 • Мотивационно писмо (задължителен документ за всички длъжности, с изключение на длъжностите „хигиенист" и „работник-поддръжка")
 • Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации)
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец –
  docПриложение 2190 KB
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлена престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец –
  docПриложение 3190.5 KB

Документи се подават всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа през периода от 20.04.2015 г. до 30.04.2015 г. включително в сградата на Общинска администрация - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" № 107, ет. 7, стая 712.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

 • п.к. 6000
 • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
 • Телефон за информация и централа:
  (042) 614 614
  Факс (042) 25 91 32
  Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
 • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...