Обява за подбор по документи за длъжността "Главен експерт", Отдел "Разпореждане с общинска собственост", Дирекция "Общинска собственост и стопанска политика"

08 Март 2016

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Главен експерт", Отдел "Разпореждане с общинска собственост", Дирекция "Общинска собственост и стопанска политика".

1. Кратко описание на длъжността:

• Изготвяне на експертни анализи, оценки, становища и участие в разработването на проекти на нормативни актове.
• Разработване на методики и механизми и предоставяне на методически указания по прилагането на административни актове във връзка с дейността на отдела и дирекцията.
• Процесуално представителство пред съдилищата в страната и техните юрисдикции.
• Изготвяне на становища за правилното прилагане на законите и подзаконовите нормативни актове, в областта на придобиването, регистрирането, управлението и разпореждането с общинска собственост.
• Изготвяне на предложения за промяна на действащите наредби на Общината и предложение до Общински съвет относно управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и учредяване на вещни права върху тях.
• Изготвя отговори на жалби, сигнали и предложения на граждани.
• Участие в процедури по прилагане на НРУУРОЖИ.
• Участва в подготовката на документациите за провеждане на търгове и конкурси.
• Участва в работни групи и комисии по конкретни проблеми, касаещи общинската собственост.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

• Висше юридическо образование.
• Професионален опит – минимум две години .

3. Допълнителни умения и квалификация:

• Компютърна грамотност.

4. Необходими документи:

• Автобиография/СV.
• Копие от диплом за завършено висше образование.
• Удостоверение за правоспособност.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
• Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация.

5. Вид заетост:

• До завръщане на титуляра /по заместване/.

Документите на кандидатите ще се приемат до 24.03.2016 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...