Обява за подбор по документи за длъжността "Старши специалист", Отдел "Кадастър и регулация", Дирекция "Строителство и инвестиции" в Община Стара Загора

04 Октомври 2016

 

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Старши специалист", Отдел "Кадастър и регулация", Дирекция "Строителство и инвестиции"

 

1. Кратко описание на длъжността:

• Присъства при откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво, като подписва протокол обр.2 и получава екземпляр от него за безсрочно съхранение в архива на Общината.
• Изготвя акт за непълноти /грешки/ в одобрен кадастрален план, оформя и обявява заповедта на заинтересованите собственици.
• Подготвя преписки за отчуждаване на улици, площади и други обществени мероприятия.
• Прави проверки на място и изготвя удостоверения за степен на завършеност на строителството.
• Изготвя удостоверения за идентичност след обследване по стар и нов план, удостоверения за търпимост, удостоверения по чл.202 от ЗУТ, удостоверения за заварен строеж, заверява служебните страници на данъчни декларации.
• Обявява планове за регулация на заинтересованите собственици, подготвя преписки за изпращане в съда по подадени възражения на собствениците.
• Изчислява площите на имотите за издаване на скици, извършва справки по кадастрални и регулационни въпроси за други отдели и дирекции в общинската администрация, за граждани и фирми и др.
• Прави проверки по жалби за незаконно строителство и съставя констативен акт при констатирано незаконно строителство, съвместно с отдел “Контрол по строителството“.
• Прави проверки по молби и жалби на граждани и подготвя отговор за резултатите от проверките.
• Подготвя разрешения за извозване на строителни отпадъци и земни маси, за тротоарно право, за разкопаване.
• Участва в комисии по чл.195 и чл.196 от ЗУТ и изготвя протоколи и заповеди.

 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

• Средно професионално образование.
• Специалност – геодезия, картография и фотограметрия.
• Професионален опит – минимум една година.

 

3. Допълнителни умения и квалификация:

• Компютърна грамотност.

 

4. Необходими документи:

• Автобиография/СV.
• Копие от диплом за завършено средно образование по изискваната специалност.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
• Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация.

 

5. Вид заетост:

• До завръщане на титуляра /по заместване/.

 

Документите на кандидатите ще се приемат до 31.10.2016 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...