Конкурс за управител на "Мересев" ЕООД Стара Загора

01 Март 2017
На основание чл. 60 от Наредбата за избор на управител на търговско дружество с общинско участие, Решение № 720/30.01.2017г.на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-290/ 27.02.2017г. на Кмета на Община Стара Загора

О Б Я В Я В А

Конкурс за управител на „Мересев” ЕООД Стара Загора

 

Кандидатите да имат завършено висше образование и трудов стаж минимум 5 години, от които 2 години на ръководна длъжност, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления, освен ако са реабилитирани.
Допуснатите до участие в конкурса кандидати да разработят и представят програма за развитие на дружеството за тригодишен период на управление
Конкурсът ще се проведе на два етапа.
1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2.Представяне на разработените програми от кандидатите и провеждане на събеседване с тях.
Протоколът на комисията за допуснатите кандидати до конкурса, както график и място на провеждане на втория етап на конкурса, ще се публикуват на интернет страницата на Община Стара Загора.
Информация необходима за разработване на програмата и проект на договор за възлагане на управлението, ще се предоставят на кандидатите в Община Стара Загора, етаж 4, стая 405, всеки работен ден, в срок до 05.04.2017г.

 

Документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса
- Диплома за висше образование
- СV /Автобиография/
- Свидетелство за съдимост
- Медицинско свидетелство
- Копие от документ за изискуемия трудов стаж и копие на документ за професионален опит.

Документи се приемат до 17.00 часа на 20.03.2017г. /включително/ в Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ 107, етаж 4, стая 405.
За справки: телефон 042/614635

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...