Обява за подбор по документи за длъжността "Старши експерт", Отдел "Транспорт", Дирекция "Транспорт, чистота и екология"

09 Март 2017
1. Кратко описание на длъжността: 
• Изготвя становища и предлага решения по важни въпроси от дейността на администрацията свързани с транспорта.
• Изготвя становища, справки, докладни, протоколи и други за състоянието и актуалността на пътните знаци, светофарните уредби и пешеходните пътеки.
• Участва в комисии и дава становища по решаване на въпроси свързани с безопасността на движение по пътищата на територията на Община Стара Загора.
• Осъществява контрол за работата на светофарните уредби.
• Дава становища за изграждане и поддръжка на вертикалната сигнализация на уличната мрежа с пътни знаци и други средства за сигнализиране, съобразно нормативната уредба.
• Дава становища за полагане на хоризонтална маркировка на уличната мрежа на територията на Община Стара Загора.
• Извършва проучвания за промяна на организация на движението: основни улици, булеварди и кръстовища на територията на Община Стара Загора.
• Дава становища за изграждане на вертикална и хоризонтална сигнализация и светофарни уредби.
• Прави проверки по молби и жалби на граждани и подготвя отговор за резултатите от проверките.
• Изготвя анализ на съществуващото състояние на организацията на движението, пътната маркировка и светлинната сигнализация, отчита местоположението на пешеходните пътеки.
• Дава предложения за разработване на схеми за организация на движението.

 


2. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 
• Минимална образователна степен бакалавър.
• Професионална област – технически или стопански науки.
• Професионален опит – минимум една година в областта на изграждането и поддръжката на хоризонтална и вертикална маркировка на уличната мрежа и други средства за сигнализация, съобразно нормативната уредба.

 

3. Допълнителни умения и квалификация:  
• Компютърна грамотност.
• Много добро познаване на Закона за движение по пътищата, Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата, Наредбата за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.


4. Необходими документи:
• Автобиография/СV.
• Копие от диплом за завършено висше образование.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
• Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация.

 

Документите на кандидатите ще се приемат до 24.03.2017 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...