Дневен ред за заседание № 42, което ще се проведе на 26.02.2015

25 Февруари 2015

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 54, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора на 26 февруари 2015 година от 09.00 часа в зала „П. Р. Славейков" на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година
Вносител:Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.1

2. Промяна на предназначението на ПИ № 68850.302.992 по кадастралната карта на гр.Стара Загора от „земеделска земя" в „ горска територия".
Вносител:Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.2

3. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Стара Загора за стопанската 2014-2015г.
Вносител:Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 3

4. Придобиване на Поземлен имот № 000608, землище Хрищени, ЕКАТТЕ 77476, община Стара Загора, бивша опитна станция по поливно земеделие
Вносител:Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.4

5.Придобиване на имот, държавна собственост, в гр. Стара Загора, ул. „Мусала" № 26, бивша метрология
Вносител:Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 5

ЕМИЛ ХРИСТОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...