Старейшините ще разгледат 65 предложения на предстоящото мартенско заседание на Общинския съвет

24 Март 2016
Подобряване на правилата и условията за паркиране на територията на община Стара Загора е промяната, която налага разглеждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи. Вносителят му, кметът Живко Тодоров, е мотивирал предложението си с въвеждането на нови критерии, които ще облекчат по-голяма група хора с трайни увреждания при безплатното паркиране на обозначените за целта места. Ще бъдат зададени и точните места за престой на таксиметрови автомобили, чрез разглеждане на наредбата, отговаряща за тях.

Общинските съветници ще гласуват и приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора и издаването на сертификати клас В. „Предвидените насърчителни мерки са индивидуално административно обслужване и съкратени срокове на предоставяните от общината услуги, както и предоставяне на право на собственост или ограничени вещни права без търг - върху имоти частна общинска собственост. Даването на сертификат ще се случва след гласуване от общинските съветници“, даде подробности по направеното от администрацията предложение Емил Христов, председател на Общинския съвет. По време на традиционната пресконференция преди заседание на старозагорските съветници той даде подробности и за предложението на Николай Диков /ГЕРБ/, който предлага на колегите си да бъде олекотен редът за подаване на документи за асистирана репродукция. „По този начин, процедурата ще бъде с по-лесен достъп. Прецизирането на някои от текстовете от Правилника за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми ще улесни и отчитането на направените от двойките разходи“, уточни още Христов.

„Общината продължава с консервативната си финансова политика и съотношението приходи-разходи . Това личи от предложената тригодишна бюджетна прогноза. За периода не се предвижда увеличение на данъчните ставки за местните данъци и на местните такси. Очакваните постъпления от местни данъци и неданъчни приходи за периода 2017-2019 г. възлизат на над 39 млн. лева. Планираните разходи по текущият бюджет за тригодишния период са малко над 37 млн. лева“, допълни Емил Христов.

На мартенското редовно заседание на старейшините ще бъде подложена на гласуване и Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за тази година. Дейностите по нея ще бъдат финансирани от бюджета на Община Стара Загора за 2016 г., в прогнозен размер от 140 хил. лева – сума, формирана на база приходи главно от туристически данък.

Старейшините ще гласуват на първо четене и предложената от Николай Диков /ГЕРБ/ и Гергана Микова /НФСБ/ Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред в община Стара Загора. Тя предвижда да се отмени досега действащата Наредба за спазването на обществения ред при дейността на религиозни общности на територията на община Стара Загора – приета през 2000 година. Ако точката получи подкрепата на съветниците ще бъде създадена нова глава в Наредба за обществения ред в община Стара Загора, с цел ясно регламентиране на местата, на които е допустимо разпространението на религиозен тип материали от хора и организации, регистрирани по Закона за вероизповеданията.

На редовната общинска сесия влизат и предложения за изменения на още две наредби - Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински имоти и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги с вносител Янко Янков /Истината за Стара Загора/. Таньо Брайков /ГЕРБ/ предлага допълнения и към Наредба за обществения ред, по отношение на часовия диапазон при високи нива на шум. По негово предложение влиза за гласуване на второ четене и проекът за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

24. 03. 2016 г.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...