Старозагорските общински съветници разгледаха 68 точки на мартенското си заседание

30 Март 2017

Редовното заседание на Общинския съвет в Стара Загора включи 68 точки в дневния си ред. Разгледан на второ четене бе Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора. Съветниците приеха и предложението на Община Стара Загора за въвеждане на абонаментни карти за 10 пътувания за градските автобусни и тролейбусни линии. Решението ще влезе в сила от 1 май 2017 г. От месечна абонаментна карта, с право на десет еднопосочни пътувания за цяла градска мрежа на Общинската транспортна схема, която ще струва 3,00 лв., могат да се възползват пенсионери над 65 години (лица получаващи пенсия по условията и реда на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване), с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора. Въвежда се и годишна абонаментна карта, с право на десет еднопосочни пътувания за всеки календарен месец за цялата градска мрежа на Общинската транспортна схема, на стойност – 12,00 лв. Правото на преференциално пътуване се доказва след представяне на лична карта, пенсионно решение и актуална снимка.
Общинският съвет даде съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Стара Загора“.След одобряване на проекта ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител за извършване на дейностите по рекултивация.
Съветниците възложиха и финансов одит за заверка на годишните финансови отчети за 2017г. на общинските търговски дружества. Удължен бе срокът на договора на управителите на „Дентален център – I“ ЕООД, на „Комплексен онкологичен център” ЕООД и на „Ученическо хранене“ ЕООД. 37 от общинските съветници гласуваха за обявяване на конкурс за избор на нов ръководител на „Център за психично здраве - Стара Загора” ЕООД. Прието бе предложението на Постоянната комисия по здравеопазване срокът на договора на действащия управител да бъде удължен до избора на нов.
С мнозинство бе подкрепено предложението на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров за създаване на Временна комисия от общински съветници за изготвяне на варианти за решение на проблема, свързан с Предварителен проект за изменение на ОУП и последваща изработка на ПУП в обхват кв. парк „Бедечка“ в граници, които са посочени в решение на Общински съвет №1069/2013 г. и съгласно приложено техническо задание. Председател на 11-членната комисия, която ще заседава до 19 април, е Стефан Анков.
Приети бяха и програми за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2017 година, както и за развитие на читалищната дейност.

IMG 0538

30. 03. 2017 г. 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...