Нов общински съветник се закле да работи в името на жителите на Стара Загора

25 Май 2017
Редовното заседание на старозагорския общински съвет започна с клетва в служба на гражданите на нов общински съветник - Пламен Енев. Той зае поста на Гергана Микова, която беше назначена за областен управител на област Стара Загора. Микова получи плакет и поздравления от председателя на Общинския съвет Таньо Брайков. Благодарност към съвестната работа през двата си мандата като обществен посредник заслужи и Павлина Делчева. Тя ще продължава да изпълнява задълженията си на омбудсман до избирането на нов.
Две постоянни комисии към ОбС са с нови председатели. По предложение на Николай Диков, водач на Групата на ГЕРБ в ОбС, за ръководител на ПК по законност и обществен ред бе избран, с 42 гласа „за“ Стефан Анков. ПК за борба с корупцията и конфликт на интереси ще се води от Даниела Лекина.
Съветниците приеха план-сметка за разходи за провеждането на референдум и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2017 година. Необходимите средства за организацията и провеждането на местното допитване до гражданите, което ще се състои на 18 юни, са в размер на 200 хил. лева. Те ще бъдат осигурени за сметка на планирания по бюджета на общината резерв за непредвидени и неотложни разходи за местни дейности.
По време на редовната сесия на ОбС бяха преизбрани управителите на две от общинските дружества. Таня Славова ще продължи да ръководи „Мересев“ ЕООД, а Белчо Белчев – „Обредни дейности“ ЕООД.
Общинският съвет прие съфинансиране, в размер на 50% от общата сума, на проект, който цели психосоциална подкрепа на настанени в Дом за стари хора, Старозагорски минерални бани, преживели домашно насилие. Инициативата е на Фондация „Дружество за гражданска подкрепа“ – Стара Загора, с подкрепа от катедра „Социални дейности“ на Медицински факултет към Тракийски университет – Стара Загора, Секретаря на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, кметство при Старозагорски минерални бани. Общата стойност на проекта е 14 460 лева.
Старейшините одобриха проект за Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти от територията на старозагорския квартал ”Железник”.
С 39 гласа „за“ бе дадено съгласие за искане на авансово плащане,в размер на 5 479 889 лв., за извършване на разплащанията във връзка с изпълнението на обектите по проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап ІІ”. Средствата ще бъдат използвани като оборотни до приключването на проекта – 14 август 2019 г. Той е на обща стойност 15 886 029 лева, от които 229 202 лв. са собствен принос на община Стара Загора. Вторият етап на проекта включва: реконструкция и подобряване на физическата среда на площадното пространство, благоустрояване на физическата среда на пешеходна зона по бул. „Цар Симеон Велики“ – от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“, подобряване и на парк „М. Методий Кусев“ (Аязмото).
Съветниците приеха касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2016 година, както и финансовите отчети за изминалата година на общинските търговски дружества.
Разгледана на второ четене бе Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.
IMG 5445 IMG 5453 IMG 5466 IMG 5470 IMG 5477 
25. 05. 2017 г.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...