Print this page

Списък на кандидатите, допуснати до втори етап на конкурса за избор на длъжността "Обществен посредник на територията на Община Стара Загора"

02 Август 2017

ОБЯВЛЕНИЕ

Общински съвет Стара Загора на основание решение № 988/23 Протокол от 29.06.2017г. и чл. 6 и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора, приет с решение 302/27.11.2008г.; изм. с решение № 922/25.05.2017г. на Общински съвет Стара Загора обявява следните допуснати кандидати за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на Община Стара Загора“ . Имената са подредени по азбучен ред.

Диана Иванова Искрева-Идиго
Димитър Мирчев Нанев
Мариана Стоилова Стоилова
Надежда Георгиева Чакърова-Николова
Недка Тенева Дончева

Посочените кандидати следва да се явят за провеждане на интервю на 09.08.2017г. /сряда/ от 10.30 часа, по предварителен график, в сградата на Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, етаж II, стая 203.

 

Милена Стоянова-Желева,
Председател на ВрК

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...