Print this page

Обявление

14 Септември 2017
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Стара Загора съобщава, че по протест на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл. 46a, т. 1, т. 2, т. 2.1, т. 2.2, т. 2.2.1 и т. 2.2.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора е образувано адм. дело № 446/2017 г. по описа на Административен съд – гр. Стара Загора.
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...