Протокол № 24 от 05.03.2009

 

pdfРешение № 383 от 05.03.2009 128.27 KB относно: Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове – второ четене 

pdfРешение № 384 от 05.03.2009 128.14 KB относно: Наредба за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на община Стара Загора. - първо четене

pdfРешение № 385 от 05.03.2009 131.82 KB относно: Изменение и допълнение на чл.36, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора.

pdfРешение № 386 от 05.03.2009 177.82 KB относно: Допълване на Списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК на общинското участие, което ще се обявява за приватизацията по реда на ЗПСК

pdfРешение № 387 от 05.03.2009 336.25 KB относно: Одобряване на план-програма на обекти за приватизация през 2009 г., съгласно чл.6, ал.2 от ЗПСК

pdfРешение № 388 от 05.03.2009 137.59 KB относно: Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно право на ползване на СНЦ "Спортен клуб Спорт за всички" - град Стара Загора върху имот –публична общинска собственост за изграждане на спортна площадка

pdfРешение № 389 от 05.03.2009 133.76 KB относно: Промяна на Договор за наем на обект общинска собственост, находящ се на ул. „Ангел Кънчев" №82 и представляващ част от сградата на ІХ ОУ „Веселин Ханчев"

pdfРешение № 390 от 05.03.2009 131.86 KB относно: Изменение и допълнение на чл.36, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора на второ четене.

pdfРешение № 391 от 05.03.2009 131.27 KB относно: Създаване на Временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Стара Загора.

pdfРешение № 392 от 05.03.2009 213.25 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Стара Загора през 2008 г и програма за работата на Общински съвет – Стара Загора през 2009 година.

pdfРешение № 393 от 05.03.2009 130.04 KB относно: Отпущане на еднократна персонална помощ на Наталия Няголова Памукова, живуща в град Стара Загора, кв."Железник", улица „Темида" № 1, вх. В, ап.49

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...