Протокол № 21 от 22.01.2009


pdfРешение № 337 от 22.01.2009 127.75 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора.
 
pdfРешение № 338 от 22.01.2009 127.26 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Стара Загора.

pdfРешение № 339 от 22.01.2009 143.23 KB относно: Приемане план-сметка за определяне размера на такса битови отпадъци през 2009 г в община Стара Загора.

pdfРешение № 340 от 22.01.2009 128.74 KB относно: Приемане на Актуализирана „Програма за опазване на околната среда на Община Стара Загора" с период на действие 2009 – 2013.

pdfРешение № 341 от 22.01.2009 139.55 KB относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Областен съвет по наркотични вещества – Стара Загора към Община Стара Загора.

pdfРешение № 342 от 22.01.2009 135.10 KB относно: Промяна на решение №161/29.05.08 за дългосрочно отдаване под аренда на зем. земи от ОбПФ в землището на с. Елхово, общ. Стара Загора

pdfРешение № 343 от 22.01.2009 137.33 KB относно: Избор на членове на временната комисия за провеждане на конкурс за омбудсман в Община Ст.Загора.

pdfРешение № 344 от 22.01.2009 134.48 KB относно: Включване на общински съветници в комисиите за провеждане на конкурси за възлагане на обществени поръчки от Община Ст.Загора

pdfРешение № 345 от 22.01.2009 128.25 KB относно: Доклад за дейността на временна комисия на Общински съвет Стара Загора за разработване на Програма за взаимодействие и контрол на съхранението и изпитанията на боеприпаси на територията на Община Стара Загора.

pdfточка 10126.52 KB относно: Презентация на инвестиционен проект за изграждане и експлоатация на соларна електроцентрала от Георги Михайлов – Управител на „Джи Ем Би Джи" ЕООД

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...