Протокол № 19 от 27.11.2008


pdfРешение № 301 от 27.11.2008 132.86 KB относно: Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации и сдружения на граждани – първо четене
 
pdfРешение № 302 от 27.11.2008 126.91 KB относно: Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора – второ четене

pdfРешение № 303 от 27.11.2008 126.69 KB относно: Изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора – първо четене

pdfРешение № 304 от 27.11.2008137.6 KB относно: Вземане на решение за разкриване на пет Центъра за настаняване от семеен тип „Малък групов дом" като делегирана от държавата дейност.

pdfРешение № 305 от 27.11.2008 131.51 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасета на външен водопровод ф110-ПЕВП и външна канализация РVС тръби ф 500 за захранване на обект»Бетонов възел» в ПИ № 002065, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер 001159, землище гр.Стара Загора, община Стара Загора.

pdfРешение № 306 от 27.11.2008 127.73 KB относно: Промяна в състава на Надзорния съвет на Общинската Агенция за приватизация

pdfРешение № 307 от 27.11.2008 132.90 KB относно: Избор на комисия за изготвяне на предложения за лицата, кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд.

pdfРешение № 308 от 27.11.2008 134.46 KB относно: Включване на общински съветници в комисията за провеждане на конкурс за възлагане на обществена поръчка „Изработване проект за обект „Основен ремонт и реконструкция на Второ Основно Училище „П.Р.Славейков", град Стара Загора, кв. 91Б, УПИ ІІ-училище"

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...