Print this page

Протокол № 18 от 20.11.2008


pdfРешение № 294 от 20.11.2008 132.01 KB относно: Промяна в съставите на Постоянните комисии по Законност и Имоти и стопанска политика
 
pdfРешение № 295 от 20.11.2008 127.93 KB относно: Доклад на Временната комисия за установяване на фактическото и правно състояние на рекламно информационните съоръжения, разположени на територията на град Стара Загора

pdfРешение № 296 от 20.11.2008 126.81 KB относно: Наредба за рекламната дейност на територията на община Стара Загора/второ четене/

pdfРешение № 297 от 20.11.2008 126.71 KB относно: Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора

pdfРешение № 298 от 20.11.2008 129.58 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на община Стара Загора към 30.09.2008г.

pdfРешение № 299 от 20.11.2008 133.12 KB относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2008 г. и промяна в поименния списък на обектите за строителство и основен ремонт.

pdfРешение № 300 от 20.11.2008 132.58 KB относно: Проект за подробен устройствен план –план за регулация и застрояване на квартал „Възраждане", град Стара Загора

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...