Print this page

Решения от Протокол № 42 от 26.02.2015

05 Март 2015

pdfРешение № 1689 от 26.02.2015221.45 KB  Относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година

pdfРешение № 1690 от 26.02.2015209.49 KB  Относно: Промяна на предназначението на ПИ № 68850.302.992 по кадастралната карта на гр.Стара Загора от „земеделска земя" в „ горска територия".

pdfРешение № 1691 от 26.02.2015287.66 KB  Относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Стара Загора за стопанската 2014-2015г.

pdfРешение № 1692 от 26.02.2015208.89 KB  Относно: Придобиване на Поземлен имот № 000608, землище Хрищени, ЕКАТТЕ 77476, община Стара Загора, бивша опитна станция по поливно земеделие

pdfРешение № 1693 от 26.02.2015285.58 KB  Относно: Придобиване на имот, държавна собственост, в гр. Стара Загора, ул. „Мусала" № 26, бивша метрология

pdfРешение № 1694 от 26.02.2015292.74 KB  Относно: Изменение на част от Решение № 661 по Протокол № 38 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 15.06.2006 год. и Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, Регионална дирекция Автомобилна администрация – Стара Загора.

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...