Първа копка за реконструкцията на централния площад и пешеходната зона в Стара Загора

02 Октомври 2017
На 03.10.2017 г. от 13.00 ч. ще бъде отслужен водосвет и направена символична първа копка за начало на дейностите по изпълнение на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап ІІ“, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Региони в растеж»2014-2020 (ОПРР), сключен между Община Стара Загора и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На 25.09.2017 год. бяха подписани протоколи, образец 2 за откриване на строителна площадка между ДЗЗД „Красивата Стара Загора“, град Бургас и община Стара Загора за изпълнение на строителните работи на следните обекти:

 Обект 1 - Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадното пространство около община Стара Загора – УПИ ІІ 3560, кв. 1004 по плана на град Стара Загора;

 Обект 2 - Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на пешеходната зона по бул. „Цар Симеон Велики“ от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“.

Проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап ІІ“ е част от реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора. Той съответства и допринася за постигане целите на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, която подкрепя модела на умерен полицентризъм в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие, определяща политика, в която град Стара Загора е един от 10-те основни центрове на растеж (двигатели на развитието), които имат съществена роля за предоставяне на основни услуги за населението, за привличане на инвеститори и създаване на възможности за работа в/или близо до градовете, където хората живеят постоянно. Проектът включва извършването на допустими инвестиции по приоритетна ос 1, фокусирани в зоните на въздействие на ИПГВР на Стара Загора, а именно създаване на привлекателна градска среда чрез инвестиране, насочено към физическото обновяване и благоустройство на определени градски райони.

02.10.2017 г.
 • Начална дата: Понеделник, 02 Октомври 2017
 • Крайна дата: Четвъртък, 05 Октомври 2017

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

 • п.к. 6000
 • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
 • Телефон за информация и централа:
  (042) 614 614
  Факс (042) 25 91 32
  Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
 • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...