Print this page

Организиране и провеждане на социални, културни и др. мероприятия и инициативи, зимни и летни лагери,вкл. транспорт за мероприятията и лагерите, застраховка на лицата и храна при провеждане на мероприятията, по проект „Вълшебна класна стая"

09 Август 2017
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
"Организиране и провеждане на социални, културни и други мероприятия и инициативи, зимни и летни лагери,вкл. транспорт за мероприятията и лагерите, застраховка на лицата при провеждане на лагерите и храна при провеждане на мероприятията, по проект „Вълшебна класна стая“, Договор № BG05M2OP001-3.001-0076 (№Д03-216/01.08.2016 г.)” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж"

pdfРешение227.49 KB09/08/2017, 10:56 

pdfОбявление328.71 KB09/08/2017, 10:56

pdfДокументация за участие898.66 KB09/08/2017, 10:56

pdfТехническа спецификация461.17 KB09/08/2017, 10:56

pdfПроект на договор517.59 KB09/08/2017, 10:56

docxОбразци на документи125.6 KB09/08/2017, 10:56


pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти158.63 KB29/09/2017, 16:26

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 15/09/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/09/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

pdfПротокол № 1163.44 KB13/10/2017, 10:12

pdfПротокол № 2203.84 KB13/10/2017, 10:12

pdfПротокол № 3162.25 KB13/10/2017, 10:12

 

Доклад

pdfДоклад253.26 KB13/10/2017, 10:12

 

Решение

pdfРешение № 10-00-2010167.43 KB13/10/2017, 10:12

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...