Междуселищни линии изпълнявани от градски транспорт

 

Разписание на междуселищните линии от общинската транспортна схема, изпълнявани от градски транспорт

 

ЛИНИЯ № 15 /в сила от 11.12.2015 г./
 стадион „Берое” – село Могила - село Малко Кадиево
в работни дни от стадион ”Берое” 05,50; 07,15; 11,30; 13,50; 15,50; 17,30; 19,30;
в работни дни от село Малко Кадиево 06,30; 08,00; 12,30; 14,30; 16,30; 18,20; 20,20;
в почивни дни от стадион ”Берое” 07,15; 09,00; 11,30; 16,00; 18,00;
в почивни дни от село Малко Кадиево 08,00; 10,00; 12,30; 17,00; 18,50;
ЛИНИЯ № 17 /в сила от 11.12.2015 г./
кв.„Три чучура-север” – Гробищен парк
в работни дни от кв.”Три чучура-север” 08,30; 09,30; 14,00; 15,35;
в работни дни от Гробищен парк 09,30; 10,30; 15,00; 16,30;
в събота от кв.”Три чучура-север” 07,20; 07,40; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 10,40; 11,30; 12,30; 
в събота от Гробищен парк 08,10; 08,30; 09,10; 09,30; 10,15; 10,40; 11,20; 11,40; 12,20; 13,30; 
в неделя от кв.”Три чучура-север” 07,30; 08,30; 09,30; 10,30; 11,30; 12,30;
в неделя от Гробищен парк 08,30; 09,30; 10,30; 11,30; 12,30; 13,30;
кв.„Три чучура-север” –Гробищен парк - село Хрищени
в работни дни от кв.”Три чучура-север” 06,17; 07,00; 07,30; 08,00; 10,00; 11,00; 11,30; 13,00; 15,00; 16,00; 18,05; 20,15;
в работни дни от село Хрищени 05,30; 07,00; 08,00; 08,30; 09,00; 11,00; 12,00; 12,30; 14,00; 16,00; 17,05; 19,00; 21,00;
в почивни дни от кв.”Три чучура-север” 06,10; 07,00; 08,00; 10,00; 11,00; 13,00; 14,00; 15,00; 17,00; 18,00; 20,00;
в почивни дни от село Хрищени 07,00; 07,50; 08,50; 10,50; 11,50; 14,00; 15,00; 16,00; 18,00; 19,00; 20,50;
кв.„Три чучура-север” - Гробищен парк – село Хрищени – село Колена
в работни дни от кв.”Три чучура-север” 05,40; 06,35; 09,00; 12,00; 13,30; 17,00; 19,10;
в работни дни от село Колена 06,30; 07,24; 10,00; 13,00; 14,30; 18,00; 20,00;
в почивни дни от кв.”Три чучура-север” 06,40; 09,00; 12,00; 16,00; 19,00;
в почивни дни от село Колена 07,30; 09,50; 13,00; 17,00; 20,00;
ЛИНИЯ № 21 /в сила от 07.12.2015 г./
кв.”Самара-3” – село Малка Верея
в работни дни от кв.”Самара-3” 11,30; 19,30;
в работни дни от село Малка Верея 12,15; 20,20;
кв.”Самара-3” – село Малка Верея - село Лясково
в работни дни от кв.”Самара-3” 05,40; 07,35; 14,00; 17,30;
в работни дни от село Лясково 06,30; 08,30; 15,00; 18,30;
в почивни дни от кв.”Самара-3” 07,00; 08,50; 13,00; 18,00;
в почивни дни от село Лясково 07,55; 09,45; 14,00; 19,00;
ЛИНИЯ № 22 /в сила от 07.12.2015 г./
кв.”Зора” – село Еленино
в работни дни от кв.”Зора” 07,10; 09,15; 11,20; 13,20; 15,45; 17,05;
в работни дни от село Еленино 06,30; 07,50; 10,00; 12,15; 14,00; 16,30; 17,40;
в почивни дни от кв.”Зора” 07,45; 09,05; 14,18;
в почивни дни от село Еленино 08,30; 10,00; 15,00;
кв.”Зора” – село Калояновец
от кв.”Зора” 19,30;
от село Калояновец 20,20;
ЛИНИЯ № 23 /в сила от 11.12.2015 г./
стадион „Берое” - село Маджерито – село Загоре
в работни дни от стадион „Берое” 08,30; 11,45;
в работни дни от село Загоре 09,20; 12,30;
в почивни дни от стадион „Берое” 08,30; 11,45;
в почивни дни от село Загоре 09,30; 12,30;
стадион „Берое” - село Маджерито – село Загоре - село Коларово
в работни дни от стадион „Берое" 06,00; 13,40; 17,20;
в работни дни от село Коларово 06,45; 14,30; 18,10;
в почивни дни от стадион „Берое” 13,40; 17,00;
в почивни дни от село Коларово 14,35; 17,45;
стадион „Берое”  - село Маджерито – село Загоре - село Коларово - село Боздуганово
в работни дни от стадион „Берое” 19,40;
в работни дни от село Боздуганово 20,40;
в почивни дни от стадион „Берое” 19,00;
в почивни дни от село Боздуганово 20,00;
ЛИНИЯ № 24  /в сила от 18.12.2015 г./
кв.”Зора” – село Богомилово
в работни дни от кв.”Зора” 21,30;
в работни дни от село Богомилово 06,20; 22,10;
кв.”Зора” – село Богомилово - село Кирилово
в работни дни от кв.”Зора” 09,25; 11,30; 13,35; 17,20; 18,40; 19,30; 20,30;
в работни дни от село Кирилово 05,45; 06,30; 10,15; 12,20; 14,25; 18,05; 19,30; 20,15; 21,15;
в почивни дни от кв.”Зора” 09,20; 11,20; 13,20; 15,20; 19,15;
в почивни дни от село Кирилово 10,20; 12,20; 14,20; 16,20; 20,00;
кв.”Зора” – село Богомилово - село Кирилово - село Елхово
в работни дни от кв."Зора" 06,50; 15,15;
в работни дни от село Елхово 07,50; 16,10;
в почивни дни от кв."Зора" 07,20; 17,20;
в почивни дни от село Елхово 08,20; 18,20;
ЛИНИЯ № 33 /в сила от 18.12.2015 г./
кв.”Железник” – Телевизионна кула
от кв.”Железник” 08,01; 12,01; 16,01 /от 16.04. до 14.10./; 18,01 /от 15.10. до 15.04./;
от Телевизионна кула 09,00; 13,00; 17,00 /от 16.04. до 14.10./; 19,00 /от 15.10. до 15.04./;
ЛИНИЯ № 34 /в сила от 11.12.2015 г./
кв.”Железник” – Гробищен парк -село Хрищени - село Колена - село Люляк
от кв.”Железник” 08,15; 17,30 /от 15.10. до 15.04./; 18,15 /от 16.04. до 14.10./;
от село Люляк 09,15; 18,30 /от 15.10. до 15.04./; 19,15 /от 16.04. до 14.10./;
ЛИНИЯ № 44 /в сила от 18.12.2015 г./
кв.”Самара-3” – село Богомилово
в работни дни от кв.”Самара-3” 06,25; 18,05;
в работни дни от село Богомилово 07,05; 18,50;
кв.”Самара-3” – село Кирилово
 /изпълнява се само в работни дни, в учебно време/
от кв.”Самара-3”  12,40;
от село Кирилово  13,20;
ЛИНИЯ № 62 /в сила от 18.12.2015 г./
кв.”Железник” – село Калитиново - село Преславен
в работни дни от кв.”Железник” 05,45; 07,00; 11,05; 13,05; 14,05; 16,25; 18,05; 19,55;
в работни дни от село Преславен 06,35; 07,50; 12,00; 14,00; 15,00; 17,20; 18,50; 20,40;
в почивни дни от кв.”Железник” 07,15; 08,55; 12,30; 16,30; 19,50;
в почивни дни от село Преславен 08,00; 09,45; 13,40; 17,30; 20,40;
ЛИНИЯ № 64 /в сила от 18.12.2015 г./
кв.”Железник” – село Дълбоки - село Оряховица 
в работни дни от кв.”Железник” 07,30; 09,35; 15,35;
в работни дни от село Оряховица 08,30; 10,30; 16,30;
в почивни дни от кв.”Железник” 07,30; 09,30; 13,30; 17,30;
в почивни дни от село Оряховица 08,30; 10,30; 14,30; 18,30;
кв.”Железник” – село Дълбоки - село Оряховица - село Братя Кунчеви
в работни дни от кв.”Железник” 05,20; 06,30; 10,35; 13,35; 17,45; 19,35;
в работни дни от село Братя Кунчеви 06,20; 07,30; 11,45; 14,30; 18,45; 20,35;
в почивни дни от кв.”Железник” 06,30; 15,30;
в почивни дни от село Братя Кунчеви 07,30; 16,30;
кв.”Железник” – село Дълбоки - село Оряховица - село Братя Кунчеви - село Руманя
в работни дни от кв.”Железник” 11,35; 16,40;
в работни дни от село Руманя 12,45; 17,55;
в почивни дни от кв.”Железник” 11,30; 19,30;
в почивни дни от село Руманя 12,30; 20,50;
ЛИНИЯ № 65 /в сила от 18.12.2015 г./
кв.”Железник” – село Горно Ботево
в работни дни от кв.”Железник” 09,20; 14,30; 18,20;
в работни дни от село Горно Ботево 10,20; 15,30; 19,20;
в почивни дни от кв.”Железник” 07,40; 09,20; 14,30; 18,20;
в почивни дни от село Горно Ботево 08,40; 10,20; 15,30; 19,20;
кв.”Жлелезник” – село Горно Ботево - село Плоска могила
в работни дни от кв."Железник" 05,45;
в работни дни от село Плоска могила 06,40;
ЛИНИЯ № 9 /в сила от 07.12.2015 г./

кв.”Зора” – село Старозагорски бани

в работни дни от кв.”Зора”

10,00; 12,00; 14,00; 16,00;

в работни дни от село Старозагорски бани 11,00; 13,00; 15,00; 17,00;
в почивни дни от кв.”Зора” 08,00; 10,00; 11,00; 13,00; 14,00; 16,00;
в почивни дни от село Старозагорски бани 09,00; 11,00; 12,00; 14,00; 15,00; 17,00;
ЛИНИЯ № 91 /в сила от 07.12.2015 г./
кв.”Зора”  - село Пряпорец - село Борилово
в работни дни от кв.”Зора” 06,05; 07,10 /през с. Старозагорски бани/; 11,00 /през с. Старозагорски бани/;13,30 /само в петък през с. Старозагорски бани/; 19,00;
в работни дни от село Старозагорски бани 07,55; 12,00; 20,00;
в работни дни от село Борилово 06,50; 08,10; 12,15; 14,30; 19,50 /през с. Старозагорски бани/;
само в петък от кв. "Зора" 10,00;
само в петък от с. Борилово 10,51 /през с. Старозагорски бани/;
само в петък от с. Старозагорски бани 11,05; 14,25;
в почивни дни от кв."Зора" 08,00; 15,15; 19,00 /от 16.04. до 14.10./; 19,00 /от 15.10. до 15.04./;
в почивни дни от село Старозагорски бани 09,00; 20,00 /от 15.10. до 15.04./;
в почивни дни от село Борилово 08,50; 16,05; 19,50 /от 16.04. до 14.10./; 19,50 /от 15.10. до 15.04.- през с. Старозагорски бани/;
ЛИНИЯ № 92 /в сила от 07.12.2015 г./
кв.”Зора” – село Старозагорски бани - село Ново село
в работни дни от кв.”Зора” 05,35 /през с. Старозагорски бани и с. Сулица/; 08,00; 13,00 /през с. Старозагорски бани/; 17,30 /през с. Пряпорец, с. Борилово/;
в работни дни от село Ново село 06,35; 08,50 /през с. Старозагорски бани/; 14,00; 18,25 /през с. Старозагорски бани/;
в работни дни от село Старозагорски бани 06,26; 08,55; 14,07; 18,30;
в работни дни от село Сулица 06,21;
в работни дни от село Пряпорец 18,21;
в работни дни от село Борилово 18,16;
в почивни дни от кв.”Зора” 07,00 /през с. Старозагорски бани/; 12,00 /през с. Старозагорски бани/; 17,30;
в почивни дни от село Ново село 07,45; 13,10; 18,20 /през с. Старозагорски бани/;
в почивни дни от село Старозагорски бани 07,50; 13,00; 18,30
ЛИНИЯ № 93 /в сила от 07.12.2015 г./
кв.”Зора”  - село Старозагорски бани - село Сулица
в работни дни от кв.”Зора” 09,00; 17,00 /от 16.04. до 14.10./
в работни дни от село Сулица 09,55; 17,55 /от 16.04. до 14.10./
в работни дни от село Старозагорски бани 10,00; 18,00 /от 16.04. до 14.10./
ЛИНИЯ № 94 /в сила от 07.12.2015 г./
кв."Зора" - село Старозагорски бани - село Сулица - село Лозен - село Сладък кладенец 
от кв.”Зора”

09,00 /само в сряда/; 12,30 /в работни дни без петък/;

от село Сладък кладенец 10,10 /само в сряда/; 13,50 /в работни дни без петък/;
от село Старозагорски бани 10,30 /само в сряда/; 14,10 /в работни дни без петък/;
кв."Зора" - село Старозагорски бани - село Сулица - село Лозен - село Сладък кладенец – село Пъстрово
от кв."Зора" 06,30; 12,30 /само в петък/; 16,30 /от 15.10. до 15.04./; 18,30 /от 16.04. до 14.10./;
от село Пъстрово 07,45; 13,50 /само в петък/; 17,45 /от 15.10. до 15.04./; 19,45 /от 16.04. до 14.10./;
от село Старозагорски бани 08,05; 14,15 /само в петък/; 18,10 /от 15.10. до 15.04./; 20,10 /от 16.04. до 14.10./;
ЛИНИЯ № 95 /в сила от 07.12.2015 г./
кв.”Зора” - село Старозагорски бани - село Сулица - село Остра могила
в почивни дни от кв.”Зора” 09,00;
в почивни дни от село Сулица 09,51;
в почивни дни от село Остра могила 10,00;
в почивни дни от село Старозагорски бани 10,05;
ЛИНИЯ № 96 /в сила от 07.12.2015 г./
 кв."Зора" - село Старозагорски бани - село Казанка
в почивни дни от кв.”Зора” 09,30;
в почивни дни от село Казанка 10,30;
в почивни дни от село Старозагорски бани 10,35;
кв."Зора" – село Старозагорски бани – село Остра могила – село Казанка
в работни дни от кв.”Зора” 05,40; 09,30; 12,00 /само в четвъртък/; 15,00; 18,00 /от 16.04. до 14.10./; 08,00 /от 15.10. до 15.04. през с. Сулица/
в работни дни от село Остра могила 06,36; 10,26; 12,56 /през с. Старозагорски бани/; 15,56; 18,56 /от 16.04. до 14.10/; 19,01 /от 15.10. до 15.04./;
в работни дни от село Казанка 06,45; 10,35; 13,05 /през с. Старозагорски бани/; 16,05; 19,05 /от 16.04. до 14.10./; 19,10 /от 15.10. до 15.04./;
в работни дни от село Старозагорски бани 06,50; 10,40; 13,10 /през с. Старозагорски бани/; 16,20; 19,10 /от 16.04. до 14.10./; 19,15 /от 15.10. до 15.04./
в работни дни от село Сулица 18,56 /от 15.10. до 15.04./;
в почивни дни от кв.”Зора” 06,00; 15,00; 18,00;
в почивни дни от село Остра могила 06,56; 15,56; 18,56;
в почивни дни от село Казанка 07,05; 16,05; 19,05;
в почивни дни от село Старозагорски бани 07,10; 16,10; 19,10;

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...