Print this page

Цена на месечните абонаментни карти за пътуване във вътрешноградски транспорт

Цени на билети и на основни абонаментни карти, предлагани от "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД 

 

Продукт
Цена в лева
Редовен билет 1,00
Абонаментни карти  
Месечна абонаментна карта за една линия 32,00
Месечна абонаментна карта за две линии 41,00
Месечна абонаментна карта за ЦГМ 50,00
Месечна абонаментна карта - ученическа за една линия 22,40
Месечна абонаментна карта - ученическа за две линии  28,70
Месечна абонаментна карта - ученическа за ЦГМ 35,00
Месечна абонаментна карта - пенсионерска за една линия 25,60
Месечна абонаментна карта - пенсионерска за две линии 32,80 
Месечна абонаментна карта - пенсионерска за ЦГМ  40,00 
 
 
Цена на месечните абонаментни карти след намаление за отделните потребители 
 
№  КАРТА цена лв.
     
1. РЕДОВНА КАРТА  
  една линия за един месец 32,00 
  две линии за един месец 41,00
  цяла градска мрежа за един месец 50,00
     
2. УЧЕНИЧЕСКА КАРТА  
  една линия за един месец 10,00
  една линия за три месеца 30,00
  две линии за един месец 15,00
  цяла градска мрежа за един месец 22,00
     
3. ПЕНСИОННА КАРТА  
  една линия за един месец 15,00
  две линии за един месец 24,00
  цяла градска мрежа за един месец 30,00
  една линия за един месец за лица над 68 г. с размер на пенсията до 300 лв. 10,00
  пенсионери над 80 г. за една линия за един месец 0,00
  пенсионери над 80 г. за една линия за три месеца 0,00
  пенсионери над 65 г. с пенсия до 300 лв. за 10 еднопосочни пътувания за 1 месец за ЦГМ 3,00
  пенсионери над 65 г. с пенсия до 300 лв. за 10 еднопосочни пътувания за ЦГМ годишна 12,00
     
4. ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ  
  една линия за един месец за лица с трайни увреждания над 71% с размер на пенсията до 300 лв. 15,00
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...