Издаване на разрешение за ползване на общинска земя за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи за амбулантна търговия

Описание на услугата - 83.10 KB

Заявление

Документи, които се прилагат към заявлението:
- копие от удостоверение за регистрация или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
- удостоверение за липса на задължения към НАП;
- копие от документ за производител;

Срок: 10 дни

Такса: 

Зони на територията на общината:

1. Супер зона – с граници: от ул.„Хаджи Димитър Асенов" до ул."Свети Патриарх Евтимий" и от ул.„Свети Княз Борис" до ул.„Генерал Гурко";

2. Първа зона – Административно-делови център, включваща територията между улиците "Христо Ботев", "Генерал Столетов", "Свети Патриарх Евтимий" и "Свети Отец Паисий";

3. Втора зона – от изток на юг, запад и север около първа зона, както следва: ул.„Ангел Кънчев", бул.„Славянски", ул.„Димчо Стаев", ул.„Княз Александър Батемберг", ул.„23 септември", ул.„Спортна", ул.„Августа Траяна" и ул.„Иван Вазов";

4. Трета зона – от изток на север, запад и юг около втора зона, както следва: бул.„Крайречен", ул.„Хан Аспарух", ул.„Ген.Ст.Тошев", ул.„12 пехотен полк", ул.„Кенали", ул.„Августа Траяна", ул.„Дунав", ул.„Стамо Пулев", ул.„Бяло море", ул.„Хаджи Димитър Асенов", ул.„Герасим Папазчев", бул.„Славянски", кв.„Самара – 1,2,3", кв.„Лозенец", кв.„Казански", кв.„Три чучура – север и юг", кв.„Железник".

5. Четвърта зона – кв."Зора", кв."Кольо Ганчев", Индустриална зона-юг, Индустриална зона "Голеш";

6. Пета зона – кв."Дъбрава" и всички села от общината.


В зависимост от зоната, в която попадат, таксите се определят на квадратен метър, както следва:

За ползване на пазари и други общински терени с цел търговия със селскостопанска продукция:

На квадратен метър на ден:
- Първа зона – 2.00 лв.
- Втора зона – 1.50 лв.
- Трета зона – 1.20 лв.
- Четвърта зона – 1.00 лв.
- Пета зона – 0.60 лв.

На квадратен метър на месец:
- Първа зона – 25.00 лв.
- Втора зона – 20.00 лв.
- Трета зона – 17.00 лв.
- Четвърта зона – 15.00 лв.
- Пета зона – 10.00 лв.

За ползване на общински терени с цел търговия с нехранителни стоки (дрехи, парфюмерия, козметика, очила, аксесоари, велосипеди, детски играчки, канцеларски материали, мартеници, картички, цветя, букети, цигари, цигари от автомат, произведения на изкуството, лотарийни билети и билети за разрешени от закона игри, билети за концерти и др.):

На квадратен метър на ден:
- Първа зона – 5.00 лв.
- Втора зона – 4.00 лв.
- Трета зона – 3.00 лв.
- Четвърта зона – 2.00 лв.
- Пета зона – 2.00 лв.

На квадратен метър на месец:
- Първа зона – 50.00 лв.
- Втора зона – 40.00 лв.
- Трета зона – 30.00 лв.
- Четвърта зона – 20.00 лв.
- Пета зона – 20.00 лв.

За ползване на терени за поставяне на обекти собственост на ДП „Български спортен тотализатор“ ползвани за основната му дейност, независимо от зоната в която попадат – 30.00 лв. на кв. м. месечно.

За ползване на общински терени с цел търговия с хранителни стоки (сладолед от фризери, сладолед от канти, скрежина сокове, пуканки, ядки, варена царевица, кесетни, захарни изделия, кафе от кафе автомати, автомати и хладилни витрини за продажба на безакохолни напитки и др):

На квадратен метър на ден:
- Първа зона – 3.00 лв.
- Втора зона – 2.00 лв.
- Трета зона – 1.00 лв.
- Четвърта зона – 1.00 лв.
- Пета зона – 1.00 лв.

На квадратен метър на месец:
- Първа зона – 50.00 лв.
- Втора зона – 40.00 лв.
- Трета зона – 30.00 лв.
- Четвърта зона – 20.00 лв.
- Пета зона – 10.00 лв.

За ползване на общински терени с цел търговия с вестници, списания и книги:

На квадратен метър на ден:
- Първа зона – 4.00 лв.
- Втора зона – 3.00 лв.
- Трета зона – 2.00 лв.
- Четвърта зона – 1.00 лв.
- Пета зона – 1.00 лв.

На квадратен метър на месец:
- Първа зона – 30.00 лв.
- Втора зона – 20.00 лв.
- Трета зона – 15.00 лв.
- Четвърта зона – 10.00 лв.
-- Пета зона – 10.00 лв.

За ползване на общински терени за продажба на хранителни и нехранителни стоки, в случаите в които са организирани панаири, събори и празници се заплаща такса на квадратен метър на ден, както следва:

На квадратен метър на ден:
- Първа зона – 6.00 лв.
- Втора зона – 5.00 лв.
- Трета зона – 4.00 лв.
- Четвърта зона – 4.00 лв.
- Пета зона – 4.00 лв.

За ползване на общински терени за предоставяне на услуги /игри/ с атрактивно- развлекателен характер/ стрелбища, панорами, детски моторни люлки и др./

На квадратен метър на ден:
- Първа зона – 2.00 лв.
- Втора зона – 2.00 лв.
- Трета зона – 1.50 лв.
- Четвърта зона – 1.00 лв.
- Пета зона – 1.00 лв.

На квадратен метър на месец:
- Първа зона – 40.00 лв.
- Втора зона – 30.00 лв.
- Трета зона – 20.00 лв.
- Четвърта зона – 15.00 лв.
- Пета зона – 10.00 лв.

За ползване на общински терени за поставяне на циркове се заплаща такса на квадратен метър на ден – 2.50 лв

За ползване на общински терени с цел извършване на услуги – пълнене на газови запалки, ваксаджийство, поправка на чадъри, измерване на тегло и др.

На квадратен метър на ден:
- Първа зона – 2.00 лв.
- Втора зона – 1.00 лв.
- Трета зона – 1.00 лв.
- Четвърта зона – 1.00 лв.
- Пета зона – 1.00 лв.

На квадратен метър на месец:
- Първа зона – 15.00 лв.
- Втора зона – 10.00 лв.
- Трета зона – 10.00 лв.
- Четвърта зона – 10.00 лв.
- Пета зона – 10.00 лв.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали