Издаване на разрешение за ползване на общински терен за поставяне на маси за консумация на открито

Образци
Заявление за издаване на разрешение за ползване на общински терен за поставяне на маси за консумация на открито
Декларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър с посочен ЕИК
Декларация, че заявителя е запознат с наредбата и условията за премахване на обекта

Правно основание
Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора - чл. 22

Необходими документи
- Заявление за издаване на разрешение за ползване на общински терен за поставяне на маси за консумация на открито
- Декларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър с посочен ЕИК
- Декларация, че заявителя е запознат с наредбата и условията за премахване на обекта
- Схема за поставяне на преместваем обект, одобрена от главния архитект
- Визуализация с фотомонтаж, във връзка с адаптация на обекта в градската среда
- Удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристическите обекти по Закона за туризма

Срок за предоставяне на услугата - 14 дни

Такса
На територията на Община Стара Загора са обособени следните зони за разполагане на преместваеми обекти:

 • Супер зона – с граници: от ул. „Хаджи Димитър Асенов” до ул. “Свети Патриарх Евтимий” и от ул. „Свети Княз Борис” до ул. „Генерал Гурко”;
 • Първа зона – Административно-делови център, включваща територията между ул. „Христо Ботев”, ул. „Генерал Столетов”, бул. „Свети Патриарх Евтимий” и ул. „Свети Отец Паисий”;
 • Втора зона – от изток на юг, запад и север около първа зона, както следва: ул. „Ангел Кънчев”, бул. „Славянски”, ул. „Димчо Стаев”, ул. „Княз Александър Батенберг”, ул. „23-ти Септември”, ул. „Спортна”, ул. „Августа Траяна” и ул. „Иван Вазов”;
 • Трета зона – от изток на север, запад и юг около втора зона, както следва: бул. „Крайречен”, ул. „Хан Аспарух”, ул. „Генерал Стефан Тошев”, ул. „12-ти Пехотен полк”, ул. „Кенали”, ул. „Августа Траяна”, ул. „Дунав”, ул. „Стамо Пулев”, ул. „Бяло море”, ул. „Хаджи Димитър Асенов”, ул. „Герасим Папазчев”, бул. „Славянски”, кв. „Самара 1”, кв. „Самара 2”, кв. „Самара 3”, кв. „Лозенец”, кв. „Казански”, кв. „Три чучура”, кв. „Три чучура – север”, кв. „Три чучура – юг”, кв. „Железник”.
 • Четвърта зона – кв. „Зора”, кв. „Кольо Ганчев”, Индустриална зона-юг, Индустриална зона „Голеш”;
 • Пета зона – кв. „Дъбрава” и останалите населени места от общината.

В зависимост от зоната, в която попадат, таксите се определят на квадратен метър, както следва: 

 1. На квадратен метър на ден:
  • Супер зона – 0.50 лв.
  • Първа зона – 0.45 лв.
  • Втора зона – 0.40 лв.
  • Трета зона – 0.35 лв.
  • Четвърта зона – 0.30 лв.
  • Пета зона – 0.25 лв.
 2. На квадратен метър на седмица:
  • Супер зона – 3.00 лв.
  • Първа зона – 2.60 лв.
  • Втора зона – 2.30 лв.
  • Трета зона – 2.00 лв.
  • Четвърта зона – 1.60 лв.
  • Пета зона – 1.20 лв.
 3. На квадратен метър на месец:
  • Супер зона – 10.00 лв.
  • Първа зона – 9.00 лв.
  • Втора зона – 8.00 лв.
  • Трета зона – 6.00 лв.
  • Четвърта зона – 5.00 лв.
  • Пета зона – 4.00 лв.

Максималният срок за разполагане маси за открито сервиране върху общински терен е до 1 година. За периода от 1 март до 31 октомври се заплаща месечна такса на квадратен метър за предоставената площ, а за периода 1 ноември до 28/29/ февруари – дневна, седмична или месечна такса на квадратен метър за предоставената площ в размери, определени съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена в Административните бюра по райони.
Работно време: 08:30-12:30 ч. и 13:30-17:30 ч.
Административно бюро „Запад” – ул. „Княз Александър Батенберг” № 19
Административно бюро „Център” – ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 22
Административно бюро „Железник” – ул. „Младост” № 29
Административно бюро „Изток” – ул. „Ангел Кънчев” № 70
Административно бюро „Лозенец” – кв. „Лозенец”, площад „Победа”
Административно бюро „Зора” – кв. Зора, ул. „Камчия” № 3
Административно бюро „Кольо Ганчев” – кв. Кольо Ганчев, ул.„Българско Възраждане” № 21

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали