Издаване на разрешение за поставяне на маси със столове за консумация пред заведения за хранене и развлечения


Описание на услугата 82.92 KB
 
Документи, които се прилагат към заявлението:
- копие от документ за собственост или договор за наем на заведенията за хранене и развлечения; 
-  копие от удостоверение за категоризация на заведението за хранене и развлечения;
- документ за платена такса - необходимо е да се представи при получаването на разрешението за поставяне на преместваемите съоръжения.

Срок: 5 дни

Такса:

Зони на територията на общината:

1. Супер зона – с граници: от ул.„Хаджи Димитър Асенов" до ул."Свети Патриарх Евтимий" и от ул.„Свети Княз Борис" до ул.„Генерал Гурко";

2. Първа зона – Административно-делови център, включваща територията между улиците "Христо Ботев", "Генерал Столетов", "Свети Патриарх Евтимий" и "Свети Отец Паисий";

3. Втора зона – от изток на юг, запад и север около първа зона, както следва: ул.„Ангел Кънчев", бул.„Славянски", ул.„Димчо Стаев", ул.„Княз Александър Батемберг", ул.„23 септември", ул.„Спортна", ул.„Августа Траяна" и ул.„Иван Вазов";

4. Трета зона – от изток на север, запад и юг около втора зона, както следва: бул.„Крайречен", ул.„Хан Аспарух", ул.„Ген.Ст.Тошев", ул.„12 пехотен полк", ул.„Кенали", ул.„Августа Траяна", ул.„Дунав", ул.„Стамо Пулев", ул.„Бяло море", ул.„Хаджи Димитър Асенов", ул.„Герасим Папазчев", бул.„Славянски", кв.„Самара – 1,2,3", кв.„Лозенец", кв.„Казански", кв.„Три чучура – север и юг", кв.„Железник".

5. Четвърта зона – кв."Зора", кв."Кольо Ганчев", Индустриална зона-юг, Индустриална зона "Голеш";

6. Пета зона – кв."Дъбрава" и всички села от общината.
 
В зависимост от зоната, в която попадат, таксите се определят на квадратен метър, както следва:

За ползване на на общински терени за поставяне на маси за консумация пред заведения:

За кръгла маса с диаметър до 0.80м и 4 стола на ден:
- Супер зона – 1.20 лв.
- Първа зона – 0.90 лв.
- Втора зона – 0.80 лв.
- Трета зона – 0.78 лв.
- Четвърта зона – 0.60 лв.
- Пета зона – 0.50 лв.

За кръгла маса с диаметър над 0.80м и 4 стола на ден:
- Супер зона – 1.50 лв.
- Първа зона – 1.20 лв.
- Втора зона – 1.00 лв.
- Трета зона – 0.90 лв.
- Четвърта зона – 0.78 лв.
- Пета зона – 0.50 лв.

За кръгла маса с 4 фотьойла на ден:
- Супер зона – 1.80 лв.
- Първа зона – 1.50 лв.
- Втора зона – 1.30 лв.
- Трета зона – 1.20 лв.
- Четвърта зона – 1.10 лв.
- Пета зона – 0.90 лв.

За правоъгълна /квадратна/ маса с 4 фотьойла /2 пейки/ на ден:
- Супер зона – 2.40 лв.
- Първа зона – 1.80 лв.
- Втора зона – 1.50 лв.
- Трета зона – 1.30 лв.
- Четвърта зона – 1.20 лв.
- Пета зона – 1.00 лв.

За правоъгълна /квадратна/ маса с 2 дивана /2 люлки/ на ден:
- Супер зона – 2.40 лв.
- Първа зона – 1.80 лв.
- Втора зона – 1.50 лв.
- Трета зона – 1.30 лв.
- Четвърта зона – 1.20 лв.
- Пета зона – 1.00 лв.

За кръгла маса с диаметър до 0.80м и 4 стола на месец:
- Супер зона – 24.00 лв.
- Първа зона – 19.00 лв.
- Втора зона – 16.00 лв.
- Трета зона – 12.00 лв.
- Четвърта зона – 9.00 лв.
- Пета зона – 5.00 лв.

За кръгла маса с диаметър над 0.80м и 4 стола на месец:
- Супер зона – 30.00 лв.
- Първа зона – 23.00 лв.
- Втора зона – 19.00 лв.
- Трета зона – 15.00 лв.
- Четвърта зона – 12.00 лв.
- Пета зона – 7.00 лв.

За кръгла маса с 4 фотьойла на месец:
- Супер зона – 33.00 лв.
- Първа зона – 24.00 лв.
- Втора зона – 20.00 лв.
- Трета зона – 17.00 лв.
- Четвърта зона – 13.00 лв.
- Пета зона – 9.00 лв.

За правоъгълна /квадратна/ маса с 4 фотьойла /2 пейки/ на месец:
- Супер зона – 36.00 лв.
- Първа зона – 27.00 лв.
- Втора зона – 22.00 лв.
- Трета зона – 18.00 лв.
- Четвърта зона – 15.00 лв.
- Пета зона – 11.00 лв.

За правоъгълна /квадратна/ маса с 2 дивана /2 люлки/ на месец:
- Супер зона – 36.00 лв.
- Първа зона – 29.00 лв.
- Втора зона – 24.00 лв.
- Трета зона – 21.00 лв.
- Четвърта зона – 17.00 лв.
- Пета зона – 12.00 лв.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали