Издаване на разрешение за предоставяне на общински терен за провеждане на обществени мероприятия

Образци
Заявление за издаване на разрешение за предоставяне на общински терен за провеждане на обществени мероприятия

Правно основание
Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора

Необходими документи
- Заявление за издаване на разрешение за предоставяне на общински терен за провеждане на обществени мероприятия
- Схема за поставяне на преместваем обект, одобрена от главния архитект
- Декларация за регистрация
- Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа - в случаите, когато заявлението се подава от пълномощник
- Визуализация на обекта
- Декларация за премахване на обекта, след изтичане на срока за ползване

Срок за предоставяне на услугата - 10 дни

Такса - няма

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена в Административните бюра по райони.
Работно време: 08:30-12:30 ч. и 13:30-17:30 ч.
Административно бюро „Запад” – ул. „Княз Александър Батенберг” № 19
Административно бюро „Център” – ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 22
Административно бюро „Железник” – ул. „Младост” № 29
Административно бюро „Изток” – ул. „Ангел Кънчев” № 70
Административно бюро „Лозенец” – кв. „Лозенец”, площад „Победа”
Административно бюро „Зора” – кв. Зора, ул. „Камчия” № 3
Административно бюро „Кольо Ганчев” – кв. Кольо Ганчев, ул.„Българско Възраждане” № 21

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали