Издаване на удостоверение за идентичност на административен номер

Размер на шрифта: A A A


Описание на услугата - 65.54 KB   

Заявление - 541.67 KB  

Документи, които се прилагат към заявлението:
- копие на нотариален акт; 
- документ за платена такса;
- документ за самоличност за сверка.

Срок: 4 дни

Такса: 5 лв.

Горещ телефон
за сигнали