Издаване на удостоверение за нов административен адрес

Образци
Заявление за издаване на удостоверение за нов административен адрес

Правно основание
Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, във връзка с; чл. 27, ал. 1, т. 1; §. 1, т. 10 от ЗКИР

Необходими документи
- Заявление за издаване на удостоверение за нов административен адрес
- Документ за собственост /копие/
- Документ за платена такса
- Документ за самоличност на заявителя - представя се само за удостоверяване на самоличността

Срок за предоставяне на услугата - 5 дни

Такса - 5.00 лв.

Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 07

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена в Административните бюра по райони.
Работно време: 08:30-12:30 ч. и 13:30-17:30 ч.
Административно бюро „Запад” – ул. „Княз Александър Батенберг” № 19
Административно бюро „Център” – ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 22
Административно бюро „Железник” – ул. „Младост” № 29
Административно бюро „Изток” – ул. „Ангел Кънчев” № 70
Административно бюро „Лозенец” – кв. „Лозенец”, площад „Победа”
Административно бюро „Зора” – кв. Зора, ул. „Камчия” № 3
Административно бюро „Кольо Ганчев” – кв. Кольо Ганчев, ул.„Българско Възраждане” № 21

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали