Издаване на удостоверение за нов административен номер

Размер на шрифта: A A A


Описание на услугата 77.46 KB 

Заявление 538.66 KB 

Документи, които се прилагат към заявлението:
- копие от нотариален акт;
- копие от документ за самоличност;
- документ за платена такса.

Срок: 7 дни

Такса: 5 лв.

Горещ телефон
за сигнали