Изготвяне на схема за разполагане на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Стара Загора

Образци
Заявление за изготвяне на схема за разполагане на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Стара Загора

Правно основание
Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора

Необходими документи
- Заявление за изготвяне на схема за разполагане на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Стара Загора
- Документ за собственост или договор за наем, договор за учредяване на строеж /копие, ако имотът не е общинска собственост/
- Становище за условията и начина на присъединяване на доставка на ел. енергия за обекта /ако е приложимо към предназначението на обекта/
- Изходни данни за проектиране от "ВиК" ЕООД Стара Загора /при необходимост/
- Ситуация и снимков материал, във връзка с адаптация на обектите в градската среда
- Копие от документ за производител

Такса - няма

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена в Административните бюра по райони.
Работно време: 08:30-12:30 ч. и 13:30-17:30 ч.
Административно бюро „Запад” – ул. „Княз Александър Батенберг” № 19
Административно бюро „Център” – ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 22
Административно бюро „Железник” – ул. „Младост” № 29
Административно бюро „Изток” – ул. „Ангел Кънчев” № 70
Административно бюро „Лозенец” – кв. „Лозенец”, площад „Победа”
Административно бюро „Зора” – кв. Зора, ул. „Камчия” № 3
Административно бюро „Кольо Ганчев” – кв. Кольо Ганчев, ул.„Българско Възраждане” № 21

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали