Проект „Енергийно обновяване на българските домове"

Проектът  „Енергийно обновяване на българските домове" финансира изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36 града и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на…

Списък на административните бюра

Отдел "Административни бюра" е обособено звено към дирекция „Административно обслужване" и обхваща дейността на изнесените административни бюра на територията на града. В отдела се извършват следните дейности: · Административно и…

Горещ телефон
за сигнали