Списък на административните бюра

 Отдел "Административни бюра" е обособено звено към дирекция „Административно обслужване" и обхваща дейността на изнесените административни бюра на територията на града.
В отдела се извършват следните дейности:
· Административно и информационно обслужване на граждани;
· Приемане на сигнали на граждани; извършване на проверки по места и изготвяне на отговори;
· Премахване на временни търговски обекти на територията на административните бюра;
· Изготвяне и представяне на справки за събраните приходи от временните търговски обекти, поставени на територията на административните бюра;
· Организационно-техническа подготовка и провеждане на на местни, парламентарни и президентски избори;
· Подпомагане на звено „Жилищен фонд" при картотекирането на крайно нуждаещи се от жилища граждани на територията на административните бюра;
· Работа с граждани по различни програми на Бюрото по труда и работа с граждани, полагащи 14 дни обществено-полезен труд по програма на Дирекция „Социално подпомагане" на територията на административните бюра;


Към Община Стара Загора са обособени 7 административни бюра по райони:

Административно бюро Запад - Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг № 19
Административно бюро Център - Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов  № 22
Административно бюро Железник - Стара Загора, ул. Младост № 29
Административно бюро Изток - Стара Загора, ул. Ангел Кънчев № 70
Административно бюро Лозенец - Стара Загора, кв. Лозенец, площад Победа
Административно бюро Зора - Стара Загора, кв. Зора, ул. Камчия № 3
Административно бюро Кольо Ганчев -Стара Загора, кв. К.Ганчев, ул. Възраждане № 21

За контакти: Отдел Административно - стопански дейности

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали