Архив питания и отговори


Питания и отговори мандат 2019 - 2023

Питане с вх. № 10-62-35 /09.12.2019  от Климент Павлов Пенчев и отговор относно рехабилитация на тротоарно пространство; Питане с вх. № 10-62-36 /09.12.2019  от Климент Павлов Пенчев и отговор относно брой и кои са спортните клубове, предоставящи безплатни занимания; Питане с вх. № 10-62-1/13.01.2020  от Галина Куманова Господинова и отговор относно % събираемост от местни такси,…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали