Доставка и монтаж на 70 броя самонивелиращи се капаци за ревизионни шахти в гр. Стара Загора, Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Доставка и монтаж на 70 броя самонивелиращи се капаци за ревизионни шахти в гр. Стара Загора, Община Стара Загора"

Покана - 127.4 KB  

Образци на документи - 220.04 KB  

Методика - 568.03 KB

Проект на договор - 351.2 KB 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 20/09/2013

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 30/09/2013
Час: 15:00

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали