Доставка и монтаж на механична решетка за открит монтаж за канализационна помпена станция – гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Доставка и монтаж на механична решетка за открит монтаж за канализационна помпена станция – гр. Стара Загора"

Покана 121.03 KB    

Проект на договор 158.78 KB       

Образци и декларации 36.29 KB    

Чертеж - хоризонтален разрез 287.02 KB

Чертеж - вертикален разрез 269.68 KB

Разяснения по процедурата от 03.04.2013 377.73 KBСРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 05/04/2013

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 15/04/2013
Час: 17:00

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали