Доставка на декоративен осветителен стълб за алейно осветление – 80 броя

Размер на шрифта: A A AПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Доставка на декоративен осветителен стълб за алейно осветление – 80 бр."
 
Покана 146.81 KB   

Образци и декларации 47.19 KB  

Проект на договор 151.54 KB  


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 15/03/2013

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 22/03/2013
Час: 17:00

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали