Доставка на декоративни храсти и рози и зачимяване за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Доставка на декоративни храсти и рози и зачимяване за нуждите на Община Стара Загора" по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: „Доставка на декоративни храсти за нуждите на Община Стара Загора"
Обособена позиция №2: „Доставка на мини и храстовидни рози за нуждите на Община Стара Загора"
Обособена позиция №3: „Доставка и полагане на тревен чим за нуждите на Община Стара Загора"

Покана - 132.28 KB  

Образци на документи - 725.68 KB  

Проект на договор по позиция № 1 - 196.01 KB

Проект на договор по позиция № 2 - 196.03 KB 

Проект на договор по позиция № 3 -  196.5 KB 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 16/10/2013

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 23/10/2013
Час: 15:00

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали