Доставка на технологично мобилно оборудване и механизация по проект: „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”

Размер на шрифта: A A A

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
Доставка на технологично мобилно оборудване и механизация по проект: „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”
 

Образци на документи 510.28 KB

Заявление за закупуване на документация - 28.5 KB  

Решение за промяна от 25.04.2014 1.26 MB  - 25.04.2014 г.

Разяснения 25.04.2014 439 kB - 25.04.2014 г.

Разясниения 30.04.2014 176 kB - 30.04.2014 г.

  Съобщение за отваряне на цени - 616 KB- 08.07.2014 г.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 26/05/2014
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 05/06/2014
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 06/06/2014
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Горещ телефон
за сигнали