Избор на изпълнител за изготвяне на заявление за издаване на Комплексно разрешително съгласно чл.117, ал.1 от ЗООС за обект: „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора"

Размер на шрифта: A A A

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Избор на изпълнител за изготвяне на заявление за издаване на Комплексно разрешително съгласно чл. 117, ал. 1 от ЗООС за обект: „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора"
 

Проект на договор 396.86 KB 

Образци на документи 210.21 KB 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/07/2014
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 30/06/2014

Горещ телефон
за сигнали