Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора“ по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: „Сключване на застраховка “Гражданска отговорност” на 72 броя моторни превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на Община Стара Загора“
Обособена позиция №2: „Сключване на застраховка “Гражданска отговорност” и издаване на Сертификат „Зелена карта“ на 7 броя моторни превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на Община Стара Загора“
Обособена позиция №3: „Застраховка на имущество – имоти, собственост на Община Стара Загора“
Обособена позиция №4: „Застраховка на имущество – електронна техника, собственост на Община Стара Загора“
Обособена позиция №5: „Застраховка на моторни превозни средства, покриваща всички рискове включително и кражба (Каско)“Документация за участие 2.12 MB

Образци на документи 562.86 KB

Проект на договор 193.94 KB - позиция № 1

Проект на договор 194.24 KB - позиция № 2

Проект на договор 207.75 KB - позиция № 3

Проект на договор 207.61 KB - позиция № 4

Проект на договор 199.72 KB - позиция № 5 

Решение за промяна от 28.02.2014 2.44 MB

Решение за прекратяване от 14.03.2014 1.6 MB - относно Обособена позиция № 3: „Застраховка на имущество – имоти, собственост на Община Стара Загора“ 

Заявление за закупуване на документация - 28.5 KB 

IBAN: BG77BPBI79358475755544
BIC: BPBIBGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ 447000
БАНКА ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 21/03/2014
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/03/2014
Час: 16:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/03/2014
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Горещ телефон
за сигнали