Избор на изпълнител за Упражняване на строителен надзор на преустройството на съществуващите болнични сгради и изграждане на нова пристройка за отделение по лъчелечение към КОЦ-Стара Загора

Размер на шрифта: A A A


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Избор на изпълнител за „Упражняване на строителен надзор на преустройството на съществуващите болнични сгради и изграждане на нова пристройка за отделение по лъчелечение към „КОЦ-Стара Загора" по проект BG161PO001/1.1-11/2011/001"Модернизиране на отделение по лъчелечение към „Комплексен онкологичен център -Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации" на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г."

Документация за участие 3.03 MB  

Образци на декларации 166.80 KB

Заявление за закупуване на документация 28.50 KB


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 10/12/2012
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 17/12/2012
Час: 16:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/12/2012
Час: 15:00
Място: Сградата на Общинска администрация Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали