Изготвяне на анализ на съществуващото състояние и основни направления за развитие на сектора в който оперира общинско предприятие „Тролейбусни превози" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ
"Изготвяне на анализ на съществуващото състояние и основни направления за развитие на сектора, в който оперира общинско предприятие „Тролейбусни превози" ЕООД".Изготвяне на български език и предоставяне на хартия и на електронен носител на анализ на съществуващото състояние и основни направления за развитие на сектора, в който оперира общинско предприятие „Тролейбусни превози" ЕООД, гр. Стара Загора, със следното съдържание:
1. Анализ на съществуващото състояние на сектора, в който оперира „Тролейбусни превози" ЕООД, вкл. икономическите условия, конкуренцията, заместителите, пазарния дял, търсенето и предлагането. Анализът следва да се базира на статистически данни и информация от други достоверни и публично достъпни източници на информация за последните пет години;
2. 15-годишна прогноза за бъдещите направления за развитие на сектора – с акцент върху перспективите за развитие, вкл. икономическите условия, конкуренцията, заместителите, пазарния дял, търсенето и предлагането;

Срок за изпълнение: 30 календарни дни от сключването на договора.

Публична покана 134.13 KB 

Методика за оценка на офертите 242.07 KB 

Договор 208.33 KB

Образци на документи 103.57 KB 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА (включително)
Дата: 13/08/2013

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 20/08/2013
Час: 17:00

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали