Изготвяне на проект за музей „Литературна Стара Загора" с изграждане на постоянна експозиция

Размер на шрифта: A A A

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Изготвяне на проект за музей „Литературна Стара Загора" с изграждане на постоянна експозиция – преустройство на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.515.15.1.18 и 68850.515.15.1.19,УПИ III6136/НОИ И ПАРКИНГИ/, кв. 1a, гр. Стара Загора"
 
 

Проект на договор 201.73 KB 

Образци на документи 74.5 KB 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/05/2014
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 21/05/2014

Горещ телефон
за сигнали