Изготвяне на технически проект за преустройство на съществуваща жилищна сграда в офис сграда

Размер на шрифта: A A A

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Изготвяне на технически проект за преустройство на съществуваща жилищна сграда в офис сграда" по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: „Преустройство на съществуваща жилищна сграда, разположена в УПИ IV жилищно строителство и трафопост, кв. 9а по плана на гр. Стара Загора, в офис сграда"
Обособена позиция №2: „Преустройство на съществуваща жилищна сграда, разположена в УПИ II-5534, кв. 13 по плана на гр. Стара Загора с подход откъм ул. „П. Р. Славейков" № 46"

Проект на договор по позиция 1 196.97 KB

Проект на договор по позиция 2 198.84 KB

Задание за проектиране по позиция 1 90 KB

Задание за проектиране по позиция 2 88 KB

Образци на документи 90.33 KB 

Разяснения - 25.03.2014 год. 288.08 KB

Разяснения - 26.03.2014 г. 256.92 KB 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 03/04/2014
Час: 16:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 26/03/2014

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали