Изготвяне на технически проект за преустройство на съществуваща жилищна сграда в офис сграда

Размер на шрифта: A A A

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Изготвяне на технически проект за преустройство на съществуваща жилищна сграда в офис сграда" по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: „Преустройство на съществуваща жилищна сграда, разположена в УПИ IV жилищно строителство и трафопост, кв. 9а по плана на гр. Стара Загора, в офис сграда"
Обособена позиция №2: „Преустройство на съществуваща жилищна сграда, разположена в УПИ II-5534, кв. 13 по плана на гр. Стара Загора с подход откъм ул. „П. Р. Славейков" № 46"

Проект на договор по позиция 1 196.97 KB

Проект на договор по позиция 2 198.84 KB

Задание за проектиране по позиция 1 90 KB

Задание за проектиране по позиция 2 88 KB

Образци на документи 90.33 KB 

Разяснения - 25.03.2014 год. 288.08 KB

Разяснения - 26.03.2014 г. 256.92 KB 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 03/04/2014
Час: 16:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 26/03/2014

Горещ телефон
за сигнали