Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Отварянето на Ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници ще се състои на 12.08.2013 г. от 10:00 часа в зала № 2, етаж ІІ-ри в сградата на общинска администрация Стара Загора.  07/08/2013

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора"

Документация за участие 3.19 MB       
Образци на декларации 667.05 KB          
Заявление за закупуване на документация 28.5 KB
Решение за промяна 4.36 MB 19/03/2013 
Разяснения по процедурата от 20.03.2013 353.41 KB 
Разяснения по процедурата от 26.03.2013 176.38 KB  
Разяснения по процедурата от 28.03.2013  550.55 KB
Разяснения по процедурата от 01.04.2013 385.15 KB

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 19/04/2013
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 29/04/2013
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/04/2013
Час: 11:00
Място: Сградата на Общинска администрация Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали