Изпълнение на строително монтажни работи /СМР/ по Интегриран воден проект за Стара Загора

Размер на шрифта: A A A


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Изпълнение на строително монтажни работи /СМР/ по: "Интегриран воден проект за Стара Загора" финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г."

Решение 1.19 MB

Обявление 200.18 KB

Документация за участие 6.50 MB

Образци на декларации 446.89 KB

Заявление за закупуване на документация 28.50 KB

Решение за промяна 1.28 MB 25/01/2013


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 15/02/2013
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 25/02/2013
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 26/02/2013
Час: 11:00
Място: Сградата на Общинска администрация Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали