Изпълнение на строително монтажни работи /СМР/ по Интегриран воден проект за Стара Загора

Размер на шрифта: A A A


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Изпълнение на строително монтажни работи /СМР/ по: "Интегриран воден проект за Стара Загора" финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г."

Решение 1.19 MB

Обявление 200.18 KB

Документация за участие 6.50 MB

Образци на декларации 446.89 KB

Заявление за закупуване на документация 28.50 KB

Решение за промяна 1.28 MB 25/01/2013


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 15/02/2013
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 25/02/2013
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 26/02/2013
Час: 11:00
Място: Сградата на Общинска администрация Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали